PRZYDOMOWE ZBIORNIKI OCZYSZCZAJĄCE
Wielkoskalowe modele elementów przydomowej oczyszczalni ścieków.

SKALA 1:10