CHOKE & KILL MANIFOLD
Wielkoskalowy model przedstawiający system zaworów platformy wiertniczej.

SKALA 1:5