SYSTEM ODZYSKU WODY
Model przedstawiający system zagospodarowania (odzyskiwania) wody deszczowej.

SKALA 1:50