STATEK I PLATFORMA WIERTNICZA
Uproszczone modele pokazujące ważniejsze elementy instalacji przetwarzających ropę naftową na statku i platformie.

SKALA 1:200