PROJEKT HOTELU

Uproszczony model z podświetlanymi, kolorowymi panelami.

Autorami projektu architektoniczno-urbanistycznego na podstawie którego wykonana została 
niniejsza makieta są architekci Magdalena Szwaja i Artur Szwaja.

SKALA 1:100