MAKIETY MONOCHROMATYCZNE

 

 

 
 

Ten typ modeli oferujemy głównie pracowniom projektowym i architektom. Makiety monochromatyczne stanowią idealne narzędzie na etapie projektowania, umożliwiające wprowadzanie zmian i poprawek na makiecie oraz jako  pomoc przy spotkaniach z inwestorem.
Makiety tego typu są wymagane  przy udziale w większości  konkursów architektonicznych dla nowych inwestycji.
Dzięki czystej formie są gustownym i wysmakowanym produktem dla wymagającej klienteli.