INTELIGENTNY DOM
Model ukazujący system inteligentnego budynku w domu jednorodzinnym.

SKALA 1:20