DRZWI PRZEMYSŁOWE
Ruchome modele drzwi stosowanych na platformach naftowych o
dzwierciedlające, na wzór oryginału, mechanizm ich otwierania i przesuwania.

Modele w znacznej mierze wykonano z elementów fototrawionych.

SKALA 1:7,5