CENTRUM HANDLOWE OGRODY

Makieta do celów marketingowych, ukazująca obiekt wraz z otaczającą siecią dróg. Możliwość podświetlenia elewacji.

SKALA 1:250