CENTRUM DANYCH LEFDAL

Wielkogabarytowy model przedstawiający sieć korytarzy i tuneli dawnej kopalni Lefdal w Norwegii,

obecnie przekształconej w nowoczesne centrum przechowywania danych.

Ukazane zostały ponadto wnętrza wybranych segmentów, z możliwością ich podświetlenia.

SKALA 1:333