BESTAND WIEDEŃ

Model z papieru utrzymany w stonowanej kolorystyce, prezentujący fasadę zabytkowego obiektu

oraz część nadbudowaną współcześnie

(demontowalne części dające wgląd w jej poszczególne poziomy)

SKALA 1:50