TOKARKI HACO
Wielkoskalowy model z elementami z napędem elektrycznym.

SKALA 1:25