OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - FRAGMENT
Wielkoskalowy model wybranych urządzeń oczyszczalni ścieków.

SKALA 1:20