AIRA HILL RESORT, GRAZ

Szczegółowa makieta z zaawansowanym systemem oświetleniowym sterowanym pilotem.

SKALA 1:100